Chronologia — oś wydarzeń

1
I Era (Era Bogów):

??? - Hyurin. Stworzenie Turoniona, Sulona i Dwrmira
0 - Początek Ery Bogów. Stworzenie świata. Krasnoludy, Elfy, Orkowie
100r. - Atak Drwimira na Elfy i ich zdziesiątkowanie. Uwięzienie Orków.
130r. - Dwrmir zabija Hyurina
180r. - Stworzenie Ludzi.
300-600r. - intensywna budowa rozdrobnionych ośrodków Wysokich Elfów.
700r. - pierwsze ludzkie osady.
846r. - Hollar aspirujące do miana stolicy Wysokich Elfów.
Około 1000r. - pierwsze wypady ludzi na Południe.
1086r. - dojście Ludzi do Czarnych Murów i uwolnienie Orków.
1087r. - stworzenie Patronów zapoczątkowane przez Sulona.
1134r.- Czarne Mury pierwszym orczym miastem.
1205r. - Irios dominujące w swym regionie.
1232-1234r. - Hollar w konflikcie z Zaavral.
1260r. - wzmianki kronikarskie o pierwszym mieście na Północy - Morlis.
1200-1350r. - okres świetności Trolli z Varulae i Archipelagu.
1371r. - Bunt Garona, prowokujący innych Patronów i Boginie do ingerencji w świat materialny.
1378r. - Początek Wojny Topora - Gobliny i Orkowie walczą ze sobą o władzę w Czarnych Murach.
1386r. - Krasnoludy, do tej pory rozsiane po sieciach jaskiń i pojedynczych osadach, podejmują się budowy Turonu.
1405r. - Zwycięstwo Orków nad Goblinami - zielonoskórzy dominują całą południową Herbię, niszczą chramy wrogich bóstw. Elfy wypierane na północ.
1398-1406r. - Zaavral gromadzi sojuszników, by przeciwstawić się zagrożeniu z południa.

Koniec Ery Bogów, którzy usuwają się w cień, rządy pozostawiając Patronom. Formowanie się pierwszych trwałych struktur politycznych. Zanikanie grup koczowniczych, rozwój hodowli i uprawy roli.

II Era:

I wiek - pierwsze kontakty dyplomatyczne państw-miast. Rozwój Zaavral, Hollar, Fenistei, Czarnych Murów.
I-III wiek - rozwijanie się państewek Ludzi. Zakładanie osad i rozwój wiosek. Oros, Meriandos i Heliar.
205r. - wybuch Wojny Łuku i Topora pomiędzy Dziećmi Lasu. Elfy, Wilkołaki, Driady i stworzenia leśne stanęły naprzeciw Orkom, Goblinom i Trollom z Południa.
206r.- Pierwsza Bitwa - Bitwa Łez nazwana tak przez Dzieci Lasu; Bitwa Krwi nazwana przez Hordę Pustyni. Bitwa nierozstrzygnięta, a przynajmniej nie można określić realnego wyniku na podstawie kronik. Obie strony konfliktu tak się wyniszczyły, że poprzestały ekspansji. Rozejm.
209r. - pierwsi nieumarli - pozostałości po Pierwszej Bitwie.
215-260r. - intensywne rozprzestrzenianie się nieumarłych pomiędzy ziemiami Dzieci i Hordy. Krwawy konflikt pomiędzy nowo utworzonym w Irios Zakonem Sakira, a Wysokimi Elfami z Hollar oskarżanymi o nekromancję.
317r. - Krasnoludy z Turonu staczają bitwę z ludźmi z Thirongadu - pierwsze wzmianka o mieście Uratai.
300r. - zawiązanie sojuszu Pięciu Mocarstw pomiędzy Hollar, Zaavral, Irios, Fenisteą i Czarnymi Murami. Wspólna rozbudowa Irios jako bazy wypadowej na nieumarłych.
324r. - Bitwa Przeciw Śmierci: rozbicie sił nieumarłych i zakaz Nekromancji. W wyniku potężnych zaklęć użytych podczas bitwy doszło do kataklizmu w rejonie - część ziem została zatopiona, tworząc wyspę, krajobraz został trwale zdeformowany, a w sferze magii panował chaos, wiele istot zostało zdeformowanych. Był to obszar dzisiejszej Zachodniej Prowincji Keronu.
325-30r. - drastyczny spadek znaczenia Irios, będący wynikiem dewastacji regionu o Bitwie przeciw Śmierci.
338r. - zerwanie sojuszu Pięciu Mocarstw z powodu konfliktu Zaavral z Czarnymi Murami i Hollar.
340r. - południowcy zdobywają i grabią Zaavral, wyrzynając większość elfich mieszkańców.
342r. - Bitwa o Oros - zwycięstwo nowych Dzieci, które utworzyło Zaavral, Hollar i Fenistea. Horda się wycofuje i oddaje okupowane Zaavral oraz zaprzestaje działań wojennych, skupiając się na modernizacji własnych ziem.
355r. - Żądne zemsty Zaavral oraz Hollar i Irios, zachęcone długoletnią pasywnością Orków, organizują rejzę. Docierają do legendarnej Krainy Czarnego Księżyca, gdzie staczają i przegrywają bitwę. Według podań, pozostaje tam strażnik Pierścienia Słońca. Dzieci i Horda zaprzestają walk.
356-600r. - stabilizacja i rozwój państw-miast przerywany częstymi konfliktami między poszczególnymi miastami-państwami. Nieudane próby utworzenia jednolitego państwa w Centralnej Herbii.
477-544r. - wojna domowa na terenach Hordy. Czarni Orkowie odrzucają struktury państwowe Zielonoskórych, Gobliny walczą z Trollami o dominację na Półwyspie Varulae, Ludzie usiłują ustabilizować swe osady u podnóża Gór Daugon.
536r. - pierwsze wzmianki o Porcie Salu - tamtejsi ludzie walczą o Zatokę z Trollami.
545-551r. - Kampania Żelaza- Ork Gor-Falar jednoczy znaczną część plemion Orków, organizuje armię i podbija prawie całe Południe, następnie koronując się na króla. Powstaje Uruk-hun.
583r. - utworzenie Konglomeratu Wysp z przewodnictwem Da`katok.
597r. - rywalizacja i nieoficjalna walka pomiędzy gnomim Morlis a krasnoludzkim Turonem.
625-27r. - Wojna Elfów między Zaavral a Hollar.
636r. - orkowi władcy zaczynają budować portowe miasto stołeczne: Karlgard. Brak surowców, konflikty wewnętrzne i, według legend, interwencja wrogich Patronów opóźnia budowę.
638-44r. - Irios wypowiada wojnę Elfom i prowadzi ekspansję. Budowa Fortu Gryfiego.
662r. - ukończenie budowy Karlgardu.
695r. - Turon w ekspansji. Krasnoludy budują fortecę Dekha Chandi.
731r. - Meriandos staje się lennem Hollar
745r. - Wojna o Wyspy Wschodnie. Turon i Morlis w przymierzu z Urk-Hun dokonują rozbioru Konglomeratu Wysp.
753r. - Urk-Hun dominuje Wojnę o Wyspy Wschodnie, zrywa pakt z Turonem. Dekha Chandi pozostaje w rękach Krasnoludów.
767r. - Dekha`Chandi ogłasza się autonomicznym państwem.
730-800r. - demograficzny wzrost znaczenia Ludzi kosztem Wysokich Elfów.
770-840r. - Dekha Chandi wspomaga partyzantkę na wyspach należących do Urk-Hun.
863r. - Zielona Plaga - zaraza dziesiątkująca Orków i Gobliny. Osłabieni, nie obronili Wysp Wschodnich, na których wybuchł bunt.
865r. - utworzenie Królestwa Archipelagu ze stolicą w Taj`Cah.
870r-872r. - wojna Archipelagu z Dekha`Chandi. Przegrana Krasnoludów.
886-891r. - Port Salu i Morlis walczą o złoża Xarelinów i Błyszczącej Góry. Krasnoludy przechylają szalę zwycięstwa na rzecz Gnomów, żądając za to znaczących przywilejów gospodarczych.
894r. - Leśne Elfy faworyzują rosnące w siłę Hollar. Zaavral, dręczone kłopotami gospodarczymi, w obawie przed hegemonią Hollar wypowiada im wojnę.
896-920r. - Krwawa Wojna. Wielka wojna w Centralnej Herbii, w której uczestniczą Zaavral w przymierzu z Oros, Hollar i jego lenno - Meriandos, Irios, Heliar oraz Fenistea. Według legend, konflikt zainspirowany przez samego Drwimira. Dochodzi do całkowitego spalenia Hollar.
926r. - powstanie Uniwersytetu w Oros
928r. - stosunkowo nieliczne Wysokie Elfy budują Nowe Hollar.
923-932r. - Wojny Kerona - błyskotliwego przywódcy z Fortu Gryfiego. Utworzenie w Centralnej Herbii Keronu, na które składały się: Irios, Gryfi Fort, Oros, Meriandos oraz lenna: Zaavral i Nowe Hollar.
936-955r. - budowa Saran Dun jako nowej, neutralnej historycznie stolicy.
958r. - ustanowienie Saran Dun stolicą. Początek spadku znaczenia Irios i jego rywalizacji z Oros oraz Saran Dun.
919-940r. - wojny domowe na terenie Uruk-hun. Podział na Cesarstwo ze stolicą w Czarnych Murach i Gubhun ze stolicą w Varulae. Karlgard pozostaje ternem spornym i przechodzi z rąk do rąk.
972r.-982r. - Wojna o Złoto - Morlis i Turon usiłują wypędzić z gór wszystkich ludzkich Barbarzyńców. Uratai zostają zdziesiątkowani, ale raz po raz odpierają ataki.
982r. - Port Salu interweniuje dyplomatycznie na rzecz Thirongadu. Koniec Wojny o Złoto.
X-XI wiek - powolne rozdrabnianie się Królestwa Keronu jako wynik spięć między dziedzicami królów. Pierwsze
1091-94r. - wojna między Irios a Saran Dun - zwycięstwo rojalistów ze stolicy Keronu.
1113-16r. - I Mała Wojna. Urk-Hun najeżdża i zdobywa Równiny Oros, oblega Gryfi Fort.
1119-25r. - II Mała Wojna - Keron odzyskuje Równiny Oros, zaś na wschodzie zdobywa ziemie aż do rzeki Południcy.
1130r-40. - drobne potyczki między Archipelagiem a Fenisteą.
1135-40r. - III Mała Wojna, toczona o Góry Daugon.
1180-82r. - Wybrzeżanka - Urk-hun usiłuje zdobyć całe wschodnie wybrzeże i przebija się aż do Zatoki Keron.
1185r. - groźba kolejnej krwawej wojny i interwencja Archipelagu powoduje utworzenie Księstwa Ujścia, będącego pod protektoratem Keronu i Urk-hun.
1232-35r. - Rewolta - bunt w Keronie wywołany przez głód i niezadowolenie rządami ówczesnych feudałów. Grenefod i Heliar oblegają stolicę, Nowe Hollar ogłasza neutralność.
1235r. - krwawe stłumienie rewolucjonistów. Początek reform w Keronie w wyniku których prywatne gildie zaczynają zdobywać znaczenie kosztem feudałów.
1251r. - na wieść o szykowanej przez Keron kampanii na Północ pokojowo powstaje Państwo Północy, które utworzyły Turon, Morlin i Port Salu. Thirongad zostaje zignorowane.
1263-68r. - Wojna Północy - walki Keronu z Państwem Północy.
1267r. - bitwa morska w Porcie Salu, gdzie interweniuje Ul, Bóg Rybaków, zatapiająć niemal całą flotę kerońską.
1268r. - podpisanie Pokoju Przełęczy między Państwem Północy a Keronem.
1287r. - Keron wywiera naciski na Urk-hun i Księstwo Ujścia.
XIV wiek - osłabianie pozycji Króla w Keronie, wzrost znaczenia magnatów i prywatnych gildii. Konflikty rycerstwa z Czarodziejami. Regulacje dotyczące magii i powstanie magicznych gildii na Archipelagu.
1317r. - Wielka Zima, powodująca głód w większości krajów, czego skutkiem jest zaprzestanie agresywnej polityki Keronu wobec Południa. Rozpad Państwa Północy.
1339-40r. - Keron, przy wsparciu Archipelagu, atakuje i podbija Fenisteę. Nie obejmuje rządów bezpośrednich, jednak zmusza do płacenia trybutu. Kraj Elfów staje się lennem Keronu i otrzymuje nazwę Lea`Fenistea - "Księstwo Fenistei".

Keron jest powszechnie, choć wyłącznie symbolicznie, potępiany na arenie międzynarodowej. Elfy uznają brak realnego wsparcia za zdradę, a Ludzie świętują początek nowej epoki. Uczeni - zdominowani przez elfią rasę - zaczynają datować nową erę o pejoratywnym nacechowani, na co władcy Keronu się zgadzają, starając się przekuć to na swą korzyść. W całej Herbii trwają konflikty feudałów z chłopstwem i mieszczanami. Archipelag i część rejonów Urk-hun znosi niewolnictwo, a następnie uwłaszcza chłopów.

III Era:

6-17r. - śmierć króla Keronu, Augusta II; brak spadkobierców prowadzi do wojny domowej. Lea' fenistia unika udziału w walkach, ale początkowo jest trzymana żelazną ręką przez rycerstwo wschodniokerońskie.
10-20r. - Czarne Mury budują sieć kopalń żelaza w Czarcich Górach.
15- 17r. - budowa Katakumb - najcięższych więzień jakie kiedykolwiek powstały na Herbii, spowodowana wieloma przestępstwami gospodarczymi podczas budowy kopalń.
17r. - dzięki władcy elfów Lea' fenistia interweniuje i następuje zakończenie wojny domowej w Keronie. Wybór nowego Króla. Fenistea zdobywa niepodległość i ponownie staje się niepodległym państwem.
25r. - bunt niewolników w Varulae, wybuch zamieszek -miasto w ogniu.
28r. - Czarni Orkowie atakują i niszczą część szybów kopalń żelaza w Czarcich Górach. Czarne Mury odpowiadają atakiem.
28-30r. - Wojny Orków toczone między zjednoczonymi plemionami Czarnych Orków a strukturami państwowymi Urk-hun.
30r. - władcy Keronu wykorzystują sytuację panującą w zachodniej części Urk-hun i wysyłają tam swoje wojska, by zdobyć kontrolę nad złożami żelaza i adamantu. Działania Keronu w Czarcich Górach Urk-Hun odbiera jako wypowiedzenie wojny. Koniec Wojny Orków, zaś początek Wojny Piętnastoletniej.
30-45r. - Wojna Piętnastoletnia - uboga w bitwy, ale wyniszczająca gospodarczo wojna między Keronem a Urk-hun, podczas której Ujście zyskuje na znaczeniu.
34-39r. - ciąg srogich zim na Północy zmusza Uratai do grabieży ziem Gnomów i Krasnoludów. Morlis wypowiada im wojnę.
35r. - część społeczeństwa elfów w Fenistei nawołuje do ataku na Saran Dun jako odpłatę za zniewolenie.
36r. - trwająca cztery dni bitwa pod fortem Cearvon na Martwych Wzgórzach. Zwycięstwo sił Czarnych Murów, całkowite zniszczenie fortu.
36r. - bitwa pod Ujściem, zwycięstwo sił Urk-hun.
38r. - Uruk-Hun dociera do Fortu Gryfiego, gdzie przegrywa bitwę.
42r. - zakończony powodzeniem zamach na króla Archipelagu, co powoduje podział Królestwa Archipelagu. Odbicie Ujścia i Martwych Wzgórz przez siły Keronu.
42-46r. - Wojna Wysp między Taj`cah a Portem Erola. Dekha Chandi i Da`kattok nie udzielają pomocy zbrojnej żadnej ze stron.
43r. - bitwa morska na Wschodnich Wodach między siłami Taj'cah i Portu Erola.
45r. - wyniszczenie wojną powoduje podpisanie rozejmu między Keronem a Urk-Hun. Księstwo Ujścia staje się lennem Keronu.
46-47r. - Leśne Elfy przypuszczają spóźniony atak na Keron, któremu udaje się odeprzeć najeźdźców. Trwają niemrawe działania zbrojne i drobne potyczki na pograniczu.
46r. - rozbicie sił Portu Erola przez Taj`cah nieoczekiwanie wspartego przez Dekha Chandi. Zakończenie Wojny Wysp.
52-53r. - Przekleństwo Wieży. Inwazja demonów, którą poprzedziła seria omenów oraz pojawienie się czarnej Wieży na Północy. Niepodległe państwa zawiązują Sojusz, zadziwiająco szybko tworzą armię i wysyłają ją na północ, gdzie przegrywają bitwę. Demony nie biorą jeńców - strony uczestniczące zostają nieodwracalnie uszkodzone, wiele organizacji już się nie podnosi. Zakon Sakira otrzymuje potężne straty. Na Archipelagu pojawia się Prorok Tenatira.
54r. - rozbudowa Białego Fortu i początek budowy Heshua, co w wolnym tłumaczeniu znaczy Opoka przed Złym - systemu fortyfikacji przed Przełęczą.
55r. - pierwsza giełda w Taj`Cah początkiem wzmożonej aktywności i budowania wpływów Świątyni Tenatira.
53-64r. - pogromy dokonywane przez Zakon Sakira na wszystkich, na których padł cień podejrzenia o uprawianie demonologii; nawoływanie do wojny Fenisteą. Wzmożona aktywność i liczba nieumarłych.
57r. - atak demonów na Turon i zamknięcie krasnoludzkich Wrót.
59-61r. - konflikt w Varulae między Goblinami a Gnomami z Morlis, które imigrowały tam z Północy i Keronu, gdzie szalał Zakon Sakira.
62r. - demony dręczące Port Salu. Zablokowanie wyjścia z Zatoki.
64r. - Wystąpienie Magów - pierwsze w historii poważne, oficjalne wystąpienie elit przeciwko Zakonowi Sakira. Staje się symbolem i początkiem dynamicznie rozwijającego się konfliktu wierzących i ateistów.
67r. - Port Salu desperacko poszukuje środków ochrony przed demonami - przyjmuje emisariuszy Nekromantów i zawiera z nimi układ. Keron i Turon są zszokowane i wyrażają swój sprzeciw, a Zakon Sakira głośno nawołuje do wojny ze zdrajcami.
67r. - niepokoje w Grenefod. Król mianuje tamtejszego władcę Księciem, tym samym tworząc Księstwo Grenefod będące lennikiem Keronu.
68r. - zniszczenie blokady Zatoki Salu, odparcie demonów od miasta.
69-71r. - Bezkrólewie w Keronie - wielomiesięczna choroba króla, uniemożliwiająca sprawowanie rządów, które objęli lokalni feudałowie.
70-76r. - Turon, ciągle zamknięty, buduje pod Smoczymi Szczytami tunel, który ma prowadzić do przystani umożliwiającej kontakt ze światem zewnętrznym.
71r. - Król Keronu, August III Wytrwały umiera, a jego dwaj synowie - Aidan i Jakub wszczynają walkę o władzę.
72r. - Sojusz rozpada się z powodu toczonych w Keronie walk, braku komunikacji z Turonem oraz niezrozumiałej sytuacji w Salu. Jeszcze w tym samym roku ustaje kerońska wojna domowa - Aidan staje się Królem Keronu, a Jakub obejmuje tytuł Królewskiego Namiestnika Qerel, które staje się jego dzielnicą.
72-76r. - Aidan pośrednio represjonuje nieludzi, którzy podczas walk o władzę w większości opowiedzieli się za Jakubem.
76r. - Turon kończy budowę Tunelu.
77r. - ponowne otwarcie rynku Turonu na żywność oraz udostępnienie krasnoludzkich towarów wywołuje napięcie między Keronem, Fenisteą i Archipelagiem.
81r. - Keron wypowiada wojnę Fenistei, zarzucając Elfom uniemożliwianie handlu z Turonem.
82r. - Ciąg morskich potyczek między Keronem i Fenisteą. Elfy prowadzą wojnę podjazdową, za punkt oparcia mając Ścianę Wschodnią. Keron mobilizuje siły, szukając dogodnej okazji do desantu i oblężenia elfiej stolicy. W Urk-hun na nowo rozpalają się niepokoje wśród Czarnych Orków. Baronia Varulae ostrzy zęby na Ujście, subtelnie gromadzi zapasy i lobbuje na rzecz zdobycia Ujścia. Archipelag staje się areną walk między poszczególnymi magnatami, gildiami, królem i Syndykatem Tygrysa - każdy okazuje się być w czyjejś kieszeni.

83r. - Wojna między Keronem a Fenisteą dobiega końca. Dodatkowo w ciągu jednej nocy wszystkie leśne elfy zostają wygnane z Fenistei przez nowo przybyłe, nieznane dotąd istoty, a nad puszczą płonie odtąd przedziwna łuna (Noc Spadających Gwiazd). Trzęsienie ziemi w Górach Daugon niespodziewanie budzi... smoka.

84r. - Na ziemiach Keronu od roku trwa nienaturalna zima. Wojska orków i goblinów z Varulae zaatakowały i przejęły Ujście. Da'kattok zostało zaatakowane przez bestie z dżungli, a bezsilność króla Fehmiego daje pretekst do licznych buntów na Archipelagu.

85r.
- Na przełomie starego i nowego roku armia kerońska ruszyła do ataku, by odbić Ujście z rąk zielonoskórego wroga. Czarodzieje dali się przekonać do pomocy, kiedy król Aidan obiecał im szereg przywilejów.
- Dopiero późnym kalendarzowym latem nienaturalna, prawie dwuletnia Kerońska Zima dobiegła końca.
- W drugą rocznicę Nocy Spadających Gwiazd w okolicach Meriandos gromadzi się znaczna większość pozostałych przy życiu leśnych elfów, które postanawiają podnieść się z kolan i znaleźć sobie nowy dom. Rozpaczliwej wyprawie ku wyspom Archipelagu dowodzi wiekowy Olinus, młoda Mariden z rodu Isírielów oraz Ten Trzeci - Guede Mancinella.

86r.
- Jesienią Uniwersytet w Oros świętuje swoje 500-lecie. W murach uczelni, jak i w samym mieście, wciąż narastają nastroje rasistowskie. Mówi się o rychłej likwidacji stypendiów dla wszystkich nieludzi. Szalę goryczy przeważa anomalia magiczna, która zakłóca święto. Wiele osób ginie, wiele jest rannych, wiele zaginionych w innych wymiarach. O tragedię ludzcy Czarodzieje oskarżają swoich kolegów-nieludzi, co podchwytuje oroska tłuszcza, dokonując kilku okrutnych samosądów. Zakon Sakira wkracza na Uniwersytet, zaczyna się fala aresztowań, tortur, przesłuchań i represji. Król nie reaguje na samowolę Zakonu, zdaje się wręcz przyklaskiwać sakirowcom. Czarodzieje tracą przywileje zyskane dzięki wsparciu wojsk w konflikcie o Ujście, wobec czego wycofują się z walk.

87r.
- Na niebie pojawia się nowa gwiezdna konstelacja, nazwana wkrótce Poinsecją. Jakiś czas później kosmiczna katastrofa powoduje deszcz ostrych odłamków szkła i całe Heliar zostaje pogrzebane na dnie szklanej góry - miasto przestaje istnieć, a tej samej nocy elfi uchodźcy odpływają w stronę Archipelagu.
- Na początku lata w gigantycznej eksplozji o niewyjaśnionym pochodzeniu wylatuje w powietrze słynna Biblioteka Uniwersytetu w Oros. Jest wiele ofiar, zarówno po stronie czarodziejów, okupujących uczelnię sakirowców, jak i zwyczajnych mieszczan.
- Podczas wizyty w willi rodziny Morganisterów ginie rektorka Akademii Sztuk Magicznych w Nowym Hollar, Pogoda. Jej następcą zostaje Apatyt.
- Na Północy rodzi się Księstwo Petram, rządzone Księcia Emperela - Czarownika Bez Twarzy i Księżną Hazad. Ma stać się azylem dla diabelstw, działać wedle zasad Magokracji i dorobić się własnej uczelni magicznej.
- W Thirongadzie samotny bohater powstrzymuje grożącą światu nową inwazję demonów.
- Książę Jakub mobilizuje wojska przeciw królowi.
- Podczas tragicznych wydarzeń pod Sanktuarium ginie burmistrz Nowego Hollar i Apatyt, rektor Akademii Sztuk Magicznych. Władzę nad miastem przejmuje Callisto Morganister, zaś tytuł rektora zostaje przyznany Ignazowi Kēli, jednemu z jej popleczników.
- Jesienią w Ujściu dochodzi do buntu więziennego i pojmani przez okupanta opozycjoniści uciekają na ulice.
- Klątwa nieurodzaju i śmierci rozprzestrzenia się od północy Nowego Hollar i powoli wędruje w stronę Saran Dun

88r.
- Wraz z początkiem roku tron królewski na Archipelagu przejmuje nowy władca, goblin Altestein Hohenheim.
- Z końcem jesieni na terenach objętych plagą nieurodzaju tysiące trupów powstaje z martwych.
- Do Nowego Hollar przybywają setki magów i magicznych istot. Ofiarują oni Callisto swoje usługi w zamian za ochronę.
- W Saran Dun pojawiają się ogniste demony palące mieszkania najuboższych zamieszkujących dzielnice biedy. Jednocześnie zauważa się coraz częstsze zaginięcia dzieci.

89r.
- Na Herbię powracają smoki.
- Na Północy formuje się armia golemów, która ma powstrzymać demony z Wieży.
- W Irios dochodzi do wielkiej rzezi dokonanej przez nieznane nikomu istoty.
- Zakon wypowiada wojnę Nowemu Hollar i Callisto. Rozpoczyna się Święta Wojna.
- Jesienią z portu w Taj'cah wyruszają na wschód dwa dalekosiężne żaglowce. Ich celem jest odkrycie nowych, niepoznanych lądów.

90r.
- Połowa Ujścia zostaje strawiona przez pożar, okoliczne tereny stają się schronieniem dla dezerterów z armii Kerońskiej oraz Varulae
- Zakon kończy okupacje Oros kosztem licznych ustępstw ze strony czarodziei
- Klątwa nieurodzaju dociera pod mury Saran Dun
- Zaginiona ekspedycja Leśnych Elfów (rozpoczęta w 85r.) zostaje odnaleziona. Większość z jej członków zatonęła lub trafiła w niewolę.
- Syndykat Tygrysa organizuje wyprawę na Kattok mającą okiełznać zdziczałą wyspę.


91r.
- Ma miejsce Zaćmienie, zwane też Wielką Koniunkcją, czyli niespodziewana synchronizacja księżyców ze słońcem, która trwa trzy dni.
- Uczennica Marii Eleny, młoda goblinica Mokkuth, dzieli się ze światem swoją tajemniczą wizją.
- Książęca Prowincja przyjmuje uchodźców z sąsiednich dzielnic. Powstaje nowe miasto.
- Świątynia Loliusza wznosi modły o łaskę dla Fenistei. Na terenie całego kontynentu sadzone są drzewa i krzewy, a w świątyniach odbywają się nabożeństwa.
- Nad Jeziorem Gwiazd formuje się skupisko szubrawców, uchodźców z terenów objętych plagą nieurodzaju.
- Na północ od Grenefod pojawiają się wzmianki o istnieniu Klątwy Kamiennych Ludzi.
- We Wschodniej Baronii, w Bastionie Khudamarkh dochodzi do zaciekłej rywalizacji między pretendentami do władzy nad miastem.


92r. TERAZ

Najnowsze wieści ze świata
Zablokowany

Wróć do „Podstawy”